Integritetspolicy

I enlighet med bestämmelserna i RGPD informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att behandlas i våra filer, i syfte att upprätthålla och fullgöra relationen med vår enhet, inklusive att skicka kommunikation inom ramen för ovannämnda relation.

På samma sätt kommer dina uppgifter att överföras i alla de fall där det är nödvändigt för utveckling, fullgörande och kontroll av relationen med vår enhet eller i de fall där det är tillåtet av en förordning med lagkraft. I enlighet med RGPD kan du utöva dina ARCO-rättigheter innan Padel Company: Events and Communication SL, med adress i Avd. klostret El Escorial 74 3ºC, 28049 – Madrid, bifoga en fotokopia av ditt ID.

Innehållet i detta meddelande, såväl som i all bifogad dokumentation, är föremål för tystnadsplikt och riktar sig enbart till dess mottagare. I händelse av att du inte var mottagaren ber vi dig att indikera detta för oss och inte kommunicera innehållet till tredje part och fortsätta att förstöra det.

Leverantören av informationssamhällets tjänster måste ta hänsyn till att den, utöver den information som tillhandahålls till mottagarna av tjänsten genom sin "Sekretesspolicy", måste ha ytterligare lagtexter relaterade till andra tvingande regler. , såsom, utan begränsning eller uteslutning, allmänna avtalsvillkor, immateriell och industriell egendom, villkor för användning av webbplatsen och ansvar i detta avseende, eller vad lag 34/2002, av den 11 juli, av Services of the Information Society and Electronic Commerce kan fastställa i någon andra föreskrifter förutom dess artikel 10 eller till och med komplettera den information som i samband med den är nödvändig.