Avís Legal

Avís Legal
I. DADES I CONDICIONS DE Padel World Press (propietat de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL)

L'empresa propietària del domini sota el qual ha accedit a aquesta informació fent clic sobre 'Avís legal' posa a disposició dels visitants un seguit de dades que segons la Llei 34 / 2002 del 11 de juliol dels 'serveis de la societat i la Informació de Comerç Electrònic '(LSSICE) són d'obligada disposició

1. Pàdel World Press (de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL), l'informa que:

Pàdel World Press està registrat com a nom comercial nº 312.058 Pàdel World Press a les classes 25, 28 i 35 a nom d'Óscar Aguiar Núñez.
Denominació social: Óscar Aguilar Núñez
Nombre d'entrada en el registre: 2010C3656140284B
Domicili Social: Avd. Monestir de l'Escorial 74 3ºC
Mitjà de contacte: [protegit per correu electrònic]

2. L'informem que Pàdel Word Press té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta, transmetent les sol·licituds de compra als serveis comercials que ens donen suport. A més, d'aportar informació relacionada amb el tema de cada bloc temàtic.

3. La informació relativa als productes i serveis que s'ofereixen a Padel Word Press (contractació, característiques referències a preus, impostos aplicables, despeses d'enviament, quan siguin de compte de l'Usuari i altres circumstàncies concretes), s'han d'informar a l'usuari mitjançant una factura anterior al pagament dels mateixos o per mitjà de sol·licitud a través dels diferents mitjans de contacte que trobarà a la nostra secció de contacte.

4. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) ia la normativa de desenvolupament, li garantim la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus clients. Veure Política de privacitat i protecció de dades.

5. Els drets de propietat intel·lectual de Pàdel Word Press, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL, corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

6. S'autoritza a l'Usuari, excepcionalment, la reproducció parcial del contingut de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL, només i exclusivament, si concorren totes les següents condicions:

Que sigui compatible amb els fins de la web.
Que es realitzi amb el només objectiu i ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat, quedant absolutament exclòs qualsevol propòsit o ús comercial o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
Que cap dels continguts, documents o gràfics relacionats en aquesta web siguin modificats de cap manera.
Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït, separadament, del text o resta d'imatges que l'acompanyen.
Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat, prèvia i expressament.

7. Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

8. Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d'aquesta.

9. Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los los, resoldre'ls o actualitzar-los.

10. Tant l'accés a Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'Usuari serà responsable de totes les accions que efectuï amb el seu identificador d'usuari. En concret, serà responsable d'escollir, com a clau i com a recordatori de la mateixa, contrasenyes i frases robustes, això és, xifres i lletres i fins i tot, en els sistemes que ho permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d'endevinar. Especialment, l'Usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que estiguin relacionades amb ell mateix (nom de familiar, domicili, data de naixement, etc.) o senzilles d'endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc.) . Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació.

11. Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

12. Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Són petits arxius de text que enviem al seu ordinador per mantenir un registre de les seves preferències i recordar-les al seu retorn. Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL utilitza cookies per facilitar la navegació pel seu Web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als Usuaris. Les cookies utilitzades permeten emmagatzemar informació sobre les preferències i idioma de l'Usuari, a fi de poder mostrar-li continguts i ofertes d'especial interès acords amb el seu perfil i registrar el nombre de vegades que es mostra a un Usuari un determinat missatge (generalment, novetats en la Web). L'usuari pot, lliurement, decidir sobre la implantació o no, en el seu disc dur, de les galetes emprades. En aquest sentit, l'Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar, per defecte, totes les galetes, o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir, en aquest moment, la seva implantació o no al seu disc dur . Per a això, li suggerim la secció d'ajuda del seu navegador, per saber com canviar la configuració que actualment empra.

II. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

El propietari de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de forma satisfactòria. Els continguts de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, pel que el titular de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits.

El propietari de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL podrà realitzar modificacions en la informació continguda en els llocs web i en els serveis que es presten a través d'ell sense que això de dret a reclamació o indemnització per a l'usuari.

El propietari de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de la no disponibilitat o continuïtat del funcionament de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL. Així mateix, el titular no es fa responsable de les fallades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de virus o qualsevol altra aplicació informàtica maligna que pogués estar allotjada en els websites. De la mateixa manera s'informa a l'usuari que Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL està construït sobre WordPress i conté multitud de plugins instal·lats la seguretat o fiabilitat no pot ser provada amb anterioritat a la seva posada en funcionament; no obstant això, aquests només s'adquireixen de fonts o catàlegs oficials pel que dita fiabilitat es presumeix, no es garanteix.

El propietari de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l'ús que facin amb ells.

El propietari de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL no es fa responsable dels continguts, expressions o opinions abocades i publicades pels usuaris del lloc web, sent aquests últims els seus únics responsables a tots els efectes. El propietari es reserva el dret a realitzar qualsevol acció o operació de moderació, incloent l'edició o supressió de missatges ofensius, grollers o qualsevol altres que consideri inapropiats. S'avisa a l'usuari que les operacions de moderació es realitzaran de forma periòdica, sempre que el propietari disposi de temps per a això; i, en cap cas amb caràcter previ a la seva publicació efectiva per garantir així, en la mesura del possible, el dret fonamental a la llibertat d'expressió en el seu més alt abast. Això no obstant, s'adverteix de l'existència d'eines automàtiques actives que controlen i bloquegen abans de la publicació els missatges que aparentment siguin spam.

III. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els textos i elements gràfics que constitueixen Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva del propietari o aquest ostenta els drets d'explotació necessaris. Sense perjudici de l'anterior, els noms comercials, marques o signes distintius que apareixen als quals es fa al·lusió en aquest website pertanyen als seus respectius propietaris i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.

Es permet l'ús d'hipervincles cap Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL, tant a la pàgina principal com a les interiors.

Es prohibeix qualsevol ús, transformació o explotació dels continguts inclosos en Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL amb finalitats contràries a la llei, moral o ordre públic.

Es avisa que la major part de les imatges utilitzades per il·lustrar les pàgines i entrades de Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL han estat preses de la base de dades de google imatges, de manera que si en algun cas vulneraren drets de propietat estan poden ser modificades o eliminades si així ho desitgen posant-se en contacte: indicant lloc de la imatge, dades del propietari i el seu desig de modificació.

IV. MODIFICACIÓ DELS TERMES D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàdel Company: Esdeveniments i Comunicació SL es reserva el dret a modificar els seus Termes d'Ús i Política de Privacitat quan ho consideri adient. L'usuari s'obliga a revisar el contingut d'aquests Termes d'Ús i Política de Privacitat. Així mateix, comprèn i accepta totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el present document. És de total responsabilitat de l'usuari revisar els termes abans esmentats.